حکومت ,کشیده ,مستضعف ,ضعیف ,نیست بلکه

حکومتی که بعد از ظهور شکل میگیره حکومت و حاکمیت مستضعفان هست.


مستضعف ، انسانِ عوامِ ضعیف نیست... 


مستضعف انسان بسیار توانمند و عالمی هست که به ضعف کشیده شده... ضعیف شمرده شده... به زاویه رانده شده...

الیوم امام مستضعفین،حضرت بقیةالله بیش از همه به ضعف کشیده شده...

حکومت مستضعفین به معنای حکومت عوام و فقرای مادی بیسواد نیست...

بلکه حکومت و حاکمیت کسانی هست که اقیانوس علم و معرفتن اما جهل اجتماع اونها رو به زاویه رونده...

مستضعف رو در لغت نامه دهخدا جستجو کنید... مطلقا انسان ضعیف منظور نیست... بلکه انسانهای توانمندِ به ضعف کشیده شده منظور هستن


ماه فروزنده چون پنهان شود

شب پره بازیگر میدان شود

منبع اصلی مطلب : ن والقلم و ما یسطرون
برچسب ها : حکومت ,کشیده ,مستضعف ,ضعیف ,نیست بلکه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : حکومت مستضعفان